Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky v internetovém obchodě ČEKOSERVIS e-shop, na adrese eshop.cekoservis.cz, upravující prodej zboží podnikatelům

Obchodní podmínky stanovují pravidla obchodního kontaktu mezi internetovým obchodem ČEKOSERVIS e-shop na adrese eshop.cekoservis.cz zastoupeným společností ČEKOSERVIS spol. s r.o., se sídlem na adrese Lhotka nad Labem 44, 410 02 Lhotka nad Labem, identifikační číslo: 613 292 74, zpsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L. oddíl C, vložka 7299 a kupujícím. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku prostřednictvím internetového obchodu ČEKOSERVIS e-shop na adrese eshop.cekoservis.cz. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 7. 2012.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky jsou závazné a jsou návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

Prodávajícímu vzniká závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu ČEKOSERVIS e-shop na adrese eshop.cekoservis.cz.

Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že níže uvedené obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit.

Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.

Ceny uvedené v oficiálních nabídkách společnosti ČEKOSERVIS spol. s r.o. jsou závazné a platné po dobu platnosti nabídky.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Upozorňujeme zákazníky, že obrázky produktů mají pouze ilustrační charakter.

Způsob objednání zboží

Našim zákazníkům nabízíme tyto způsoby objednání zboží:

 • prostřednictvím webových stránek internetového obchodu ČEKOSERVIS e-shop na adrese eshop.cekoservis.cz,
 • telefonicky na telefon +420 602 486 402 v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin,
 • elektronicky na e-mailovou adresu sklad@cekoservis.cz.

 

Potvrzení objednávky

Pokud byla Vaše objednávka uskutečněná prostřednictvím webových stránek internetového obchodu ČEKOSERVIS e-shop na adrese eshop.cekoservis.cz úspěšně odeslána a zapsána do databáze, zobrazí se Vám potvrzení Vaší objednávky.

Potvrzení Vaší objednávky, uskutečněné jakýmkoliv způsobem, bude také odesláno na vaši e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob doručení, cenu za doručení zboží doprav cem a doručovací adresu. V okamžiku expedice Vaší objednávky Vám bude zaslán informační e-mail s případným komentářem.

Storno objednávky

Veškeré objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu ČEKOSERVIS e-shop na adrese eshop.cekoservis.cz, včetně objednávek uskutečněných telefonicky či elektronicky, jsou považovány za závazné a jsou návrhem kupní smlouvy.

Storno objednávky je možné poslat e-mailem na adresu sklad@cekoservis.cz, nejpozději však do 1 hodiny od objednání.

Objednávající má právo žádat změnu nebo zrušení objednávky ve smyslu změny jednotlivých položek objednávky, změny počtu položek, změny dodacího termínu, platebních a dalších podmínek. Společnost ČEKOSERVIS spol. s r.o. si vyhrazuje právo požadavek změny nebo zrušení objednávky odmítnout. Důvodem k zamítnutí může být například pokročilé stadium výroby původně objednaných produktů nebo náklady, které byla společnost ČEKOSERVIS spol. s r.o. nucena do konkrétního obchodního případu vložit. pokud se kupující s prodávajícím dohodnou na stornu objednávky, je kupující povinen prodávajícímu uhradit veškeré prokazatelné náklady.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případech, že zboží již nevyrábí nebo nedodává, dále pak v případě dočasného vyprodání zásob. pokud tato situace nastane, budeme Vás neprodleně kontaktovat za účelem dohody o dalším postupu.

Platební podmínky

Ceny v internetovém obchodě ČEKOSERVIS e-shop na adrese eshop.cekoservis.cz jsou uváděny v Kč včetně DPH. K ceně zboží nebude prodávajícím připočtena částka za dopravu na místo určené kupujícím (viz dopravné). Částku za dopravu uhradí kupující při převzetí zboží přepravní společnosti.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Cenu zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
 • bezhotovostně - převodem na účet prodávajícího číslo 2013250227/0100, zboží bude odesláno kupujícímu po připsání fakturované částky na účet,
 • při osobním odběru zboží je možná pouze forma bezhotovostní platby, a to vždy předem převodem na bankovní účet.

Obchodní společnost ČEKOSERVIS spol. s r.o. si vyhrazuje právo změnit způsob platby vybrané kupujícím při nákupu zboží.

Údaje pro platbu bankou

 • Číslo účtu: 2013250227/0100 Komerční banka, a.s.
 • Variabilní symbol: číslo faktury

 

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle § 53 odst. 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 Sb. odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Pokud se rozhodnete pro odstoupení v této lhůtě, kontaktujte nás písemně nebo telefonicky, že žádáte o odstoupení od smlouvy, uveďte číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu. Nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu, nám zašlete zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku převodem na bankovní účet kupujícího. kupující je povinen uhradit veškeré expediční náklady.

Neposílejte vracené zboží dobírkou! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlouží se tím doba vyřízení.

V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek, vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Dodací podmínky

Vzhledem ke skutečnosti, že v naší nabídce je zboží několika značek, liší se i jednotlivé dodací lhůty vámi objednaného zboží. Standardně obdržíte objednané zboží do 2 až 7 pracovních dnů od potvrzení Vaší objednávky.

O datu doručení Vámi objednaného zboží Vás budeme informovat e-mailem v co nejkratším termínu. V případě dodací lhůty delší než 7 pracovních dnů od data potvrzení objednávky, řešíme vzniklou situaci dohodou, pokud možno k úplné spokojenosti kupujícího.

V případě osobního odběru bez předchozí webové objednávky, prosíme o prověření prostřednictvím telefonu či e-mailu, zda je Vámi vybrané zboží skladem na provozovně.

Objednávky primárně vyřizujeme kompletně, na žádost kupujícího lze zboží zaslat postupně. S každou zásilkou kupující obdrží fakturu.

Kupující je povinen před potvrzením převzetí objednaného zboží od dopravce zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nenese známky poškození způsobené přepravou. V případě jakéhokoliv poškození zásilky je kupující rovněž povinen zkontrolovat, zda nedošlo přepravou k poškození objednaného zboží. Pokud kupující nebo příjemce zásilky zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), je oprávněn zásilku odmítnout převzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Pokud kupující nebo příjemce zásilky zjistí po převzetí vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu písemně nebo elektronicky na sklad@cekoservis.cz prodávajícímu a především dopravci, nejpozději však do 1 kalendářního dne od převzetí zboží a vyžádat si současně sepsání zápisu o škodě.

Do doby sepsání zápisu o škodě nesmí kupující se zásilkou jakkoliv manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve kterém mu bylo zboží doručeno.

V případě, že k vadě či poškození zboží došlo při jeho přepravě od prodávajícího ke kupujícímu, nese odpovědnost za poškození zboží dopravce.

Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat vzniklé náklady.

Dopravné

Našim zákazníkům nabízíme tyto způsoby dopravy zboží:

 • osobní odběr - Vámi objednané zboží si můžete vyzvednout osobně na naší provozovně - cca 200 m za prodejnou LIDL v Lovosicích. Platba je možná pouze formou bezhotovostní platby, a to vždy předem převodem na bankovní účet.
 • přepravní společnost - expresní balíková služba - přepravní společnost doručuje zboží obvykle do 24 hodin od podání po celé ČR. Zboží Vám bude doručeno následující pracovní den po potvrzení o expedici objednávky. Potvrzení Vám přijde na e-mail ihned, jak budou všechny položky z Vaší objednávky skladem. Zboží je doručováno v pracovní dny od 9.00 do 18.00 hodin. Pokud nebudete přepravcem zastiženi, obdržíte do poštovní schránky informaci o dalším pokusu doručení.
 • ČEKOSERVIS spol. s r.o. - tuto službu lze využít pouze ve spojení s objednávkou servisu nebo servisní prohlídky.

 

Kupující je povinen zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad tuto nesrovnalost ihned oznámit doručujícímu přepravci i prodejci.

Ceník dopravného

 • dle tarifu přepravní společnosti (cena za dopravu Vám bude sdělena v den odeslání zboží),
 • vozidlem prodejce firmy ČEKOSERVIS spol. s r.o. 12 Kč / km.
Nákupní košík

Košík je prázdný

Kontakt

Sídlo společnosti provozující
e-shop:
ČEKOSERVIS spol. s r.o.
Lhotka nad Labem 44
410 02 Lhotka nad Labem
IČ: 61329274
DIČ: CZ61329274

Provozovna společnosti:
ČEKOSERVIS spol. s r.o.
ul. Tovární (200 m za LIDLem)
410 02 Lovosice

GPS: 50°30'57.722"N, 14°2'18.492"E

Telefon: +420 602 486 402
E-mail: sklad@cekoservis.cz

Náhodné produkty